• Ana Sayfa
  • »
  • BARIŞIN SEMBOLÜ ZEYTİN E BÜYÜK DARBE VURULUYOR

BARIŞIN SEMBOLÜ ZEYTİN E BÜYÜK DARBE VURULUYOR

BARIŞIN SEMBOLÜ ZEYTİN E BÜYÜK DARBE VURULUYOR

Aydının en önemli değerlerinden olan Zeytin tehlike altında. Aydında Zeytini tanıtmak için Zeytin festivali düzenleniyor. Farkındamıyız. Zeytini Ranta kaybediyoruz.

Zeytin, kültürümüzün, yemeklerimizin, Ege’nin olmazsa olmazı şimdi bu topraklardan göçüp gitmek üzere. Bölgede en büyük zeytin üreticisi olan Türkiye, kendi elleriyle zeytini öldürmeye kalkıyor Barışın sembolü Anadolu topraklarından sökülüp atılacak! Bugün hepimizi besleyen, yüzlerce aileyi doyuran topraklar birer şantiye, zehir depolama sahası olacak. 2009’da Meclis’e gelen çevreci örgütlerin tepkileri üzerine geri çekilen, zeytinliklerin imara açılması tasarısı 6.ncı kez yeniden gündeme geldi. Tasarı yasalaşırsa,  ihtiyaç duyulması halinde zeytinlik alanlarında yapılaşma izni verilecek. Tasarının bir maddesi ihtiyaç duyulması halinde bu alanların madencilikten, petrol aramaya, savunmadan, doğal afet döneminde geçici yerleşim yeri olarak kullanılmasına imkan tanıyor. Bu yasa Zeytinciliğe ve çevreye büyük darbe vuracak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı imzasıyla Meclis’e gönderilen 5 maddelik “Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 5. maddesi Zeytinlik sahalarına en az 3 km mesafede kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz işletilemez hükmü getiriyor.Ancak, “‘Kurulun uygun görmesi şartıyla’ denilerek zeytinlik alanlarda jeotermal kaynaklı sera yapımları, ilgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, elektrik üretimine yönelik yatırımlar, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, doğal afet sonrası geçici yerleşim yeri ihtiyacı, kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir” hükmü getiriliyor. Zeytinlik alanlarını korumaya yönelik gibi görünse de tasarı ile istismara açık maddeler getirildiği gözükmektedir. Kamu yararı açısından değerlendirdiğiniz zaman zorunlu olan bir takım yatırımlara kimsenin sözü olmaz ancak istismara açık maddeler var içerisinde Örneğin ilgili bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış bazı tesislerin zeytinlik alanlarında kurulmasından söz ediliyor. Madde ile getirilen kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyeti ne demek. Bu tesislerin oluşumu kurulun insafına bırakılıyor Tasarı ile bazı düzenlemeler kurula veriliyor. Bu kurul uygun görürse bazı tesislere izin verilebilecek. Bunlar tartışmaya açık konular. Peki bu 9 kişilik kurul kimlerden oluşuyor kurulun 5 üyesi Valinin emrindeki bürokratlardan. Tehlikede burada başlıyor.
3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümler, tarım dışı amaçla arazi kullanımı, metalik madenciliğe yönelik faaliyetler ve HES uygulamalarına karşı açılan çok sayıdaki davanın kazanılmasında, yargı tarafından dikkate alınan çok önemli bir gerekçe oluşturmuştu. 3573 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik ile “PEŞKEŞ ÇEKME önünde engel görülen” 3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümlerden kurtulmak isteniyor.
Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve HES`ler ile talan edilen, yok edilen toprak ve su kaynaklarımıza, zeytinlik alanlar da eklenecektir.
Meclis’e getirilen yasa tasarısı onaylanırsa, ne sofralarda zeytin eskisi gibi olacak, ne de zeytincilik… Mecliste Aydını temsil eden Vekillerimiz sessiz ve ilgisiz. Bizde sesimizi imza kampanyası ile duyuracağız. Kampanyayı imzalayarak yetkililerden zeytinliklerden ellerini çekmelerini ve zeytinin ölüm fermanı anlamına gelen yasa tasarısını iptal etmelerini isteme zamanı!.Yeni yasa, zeytinlikleri bu faciaya açmakla kalmıyor, zeytinliğin tanımını toptan değiştiriyor. Bu tasarıyla, 25 dönümden (25.000 metrekare) küçük zeytinlikler sıradan arazi olarak görülüyor. Türkiye’deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğünün 10 dönüm olduğu düşünülürse, yasa tasarısının çaldığı tehlike çanları daha da yakından duyuluyor. Hep beraber harekete geçerek zeytinlikleri kurtarabilir, tüm Türkiye’nin bu konudan haberdar olup kenetlenmesini sağlayabiliriz.  

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre zeytinlik alanlar acele kamulaştırma kapsamına giremez. Soma Yırcada Zeytin katliamı yaşandı.Tarım Bakanlığı, yazılı olarak, bölgenin tarım dışı kullanımına izin vermediğini açıkladı. Şirketin henüz bir imar planı da yok. Ancak şirket ağaçları keserek, ‘cezasını öderim, ağaçları da keserim’ yaklaşımı ile hukuksuz ağaç kesimini devam ettiriyor. Amaç oradaki zeytinlikleri yok ederek gerekli izinleri daha kolay almak ve hukuksal süreci boşa çıkarmak.  Valilik başta olmak üzere tüm idari birimleri hukuksuz ağaç kesimi ve tarım alanlarının tahrip edilmesine karşı görevlerini yerine getirmeye ve yetkilerini kullanmaya çağırıyoruz.

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 2790